mapa

Parametry techniczne Usługi

Fintecom, stosownie do postanowień Pkt II.5 Regulaminu Platformy, określa parametry Funkcjonalności Usługi. Terminy pisane dużymi literami mają znaczenie nadane im w Regulaminie Platformy GG.

1. Komunikator internetowy GG – Funkcjonalność obejmująca przesyłanie komunikatów tekstowych, przesyłanie komunikatów graficznych oraz przesyłanie komunikatów graficzno-tekstowych przy wykorzystaniu wewnętrznego protokołu komunikacyjnego pomiędzy Użytkownikami lub pomiędzy Użytkownikami a Fintecom, z zapewnieniem możliwości ich archiwizacji. Funkcjonalność umożliwia również przesyłanie plików wraz z możliwością ich archiwizacji.

Podstawowe parametry techniczne:

aGGa Twoja asystentka AI